1 Uvod

Zadatak operativnog sistema

Operativni sistem je program koji objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i sakriva od korisnika one detalje funkcionisanja koji nisu bitni za korišćenje računara. Znači operativni sistem ima dvostruku ulogu :

  • upravlja sastavnim delovima računara, kao štu su npr. procesor, kontroleri i radna memorija (sa ciljem što većeg iskorišćenja)
  • operativni sistem stvara za krajnjeg korisnika računara pristupačno radno okruženje, tako što od mašine koja rukuje bitima i bajtima stvara mašinu koja rukuje sa datotekama i procesima.

POJAM DATOTEKE
Pojam datoteke obuhvata sadržaj i atribute datoteke.
Sadržaj datoteke predstavljaju korisnički podaci.
Atributi datoteke predstavljaju npr. njena veličina ili vreme njenog nastanka. Atributi datoteke se čuvaju u deskriptoru datoteke.

ULOGA DATOTEKE
Datoteke su namenjene za trajno čuvanje podataka. Pristup ovim podacima se svodi na čitanje i pisanje sadržaja datoteka. Pre čitanja ili pisanja sadržaja datoteke, potrebno je omogućiti pristup podacima iz datoteke ( prebaciti iz masovne memorije u radnu memoriju deskriptor datoteke ). Zato čitanju i pisanju sadržaja datoteke obavezno prethodi njeno

  • otvaranje radi pripreme zahtevanog pristupa podacima
  • zatvaranje koje nastaje nakon otvaranja i pisanje sadržaja datoteke (tokom ove operacije se naprimer prebacuju deskriptor datoteke iz radne memorije u masovnu). Ovom operacijom se sačuvaju atributi i sadržaj datoteke i ujedno onemogući pristup podacima te datoteke sve do njenog ponovnog otvaranja.

POJAM PROCESA
Pojam procesa obuhvata aktivnost, sliku i atribute procesa.

Aktivnost procesa odgovara angažovanju procesora na izvršavanju korisničkog procesa.
Slika procesa obuhvata

  • adresni prostor procesa sa naredbama izvršavanog programa,
  • stek i
  • podatke koji se obradjuju u toku izvršavanja programa.

U atribute procesa spadaju, na primer stanje i prioritet procesa. Atributi procesa se čuvaju u deskriptoru procesa.

STANJE I PRIORITET PROCESA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.