Abu Abdullah Muhammad Bin Musa Al Khwarizmi

Abu Abudllah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi (780. - 840) je persijski naučnik, matematičar, astronom i pisac. Poznat je kao pronalazač algebre, koja je ime dobila po naslovu jedne njegove knjige. Zaslužan je za širenje indijskih brojeva po Zapadu.

Al Horezmi je uveo modernu numeričku notaciju. Malo se zna o Al Horezmijevom životu. Zna se da je bio član bagdadske Akademije nauka i pisao o matematici, astronomiji i geografiji. Njegova knjiga Algebra uvela je ovo ime, mada se veliki deo knjige bavi računanjem. Međutim, on daje opšti metod (Al Horezmijevo rešenje) za nalaženje dva korena kvadratne jednačine

(1)
\begin{align} $ax^2 + bx + c = 0$ , $a \not= 0$ \end{align}

on je pokazao da su to korenovi

(2)
\begin{align} x= \frac {-b+\sqrt{b^2 + 4ac}}{2a} \end{align}
(3)
\begin{align} x= \frac {-b-\sqrt{b^2 + 4ac}}{2a} \end{align}

U svojoj knjizi "Račun sa Hindu brojkama" on je opisao indijsku notaciju (kasnije zbog uticaja ove knjige nazvane "arapskim" numeralima), u kojoj vrednosti numerala zavise od njihovog položaja, i koja naravno uključuje magičan numeral nulu.

Kasnije je ova knjiga prevedena na latinski, ali je ovoga puta naslov "Algoritni de numero indorum" što je loš prevod naslova "Al Horezmi o indijskim brojkama". Ubrzo se reč algoritam (lat. Algorithmus) odomaćila na način računa sa ovim novim brojkama (sada već nazvane arapskim, a ne indijskim). Inače ovo je ujedno i nastanak reči Algoritam.

Horezmi je svoje nadaleko poznate astronomske tablice (zij) zasnovao na Al Fazarijevom delu i objedinio indijski i grčki astronomski sistem i u isto vreme dao svoj doprinos. Te tablice je posle dva veka revizirao španski astronom Maslamah Al Majriti, koje je umro oko 1007. godine, a njih je na latinski preveo 1126. godine Abelard iz Batha. One su postale osnov za druga dela na Istoku i Zapadu.

Notacije (koja je u Evropu stigla u latinskom prevodu posle 1240. godine) od ogromne je praktične vrednosti i njeno prihvatanje je jedan od velikih koraka u matematici.

Iz sačuvanih rukopisa vidi se da je deset znakova (1-9 i 0) imalo skoro svoj sadašnji oblik sredinom 14. veka.

Njegov Kitab al-habr val-mukabala (Hisâb al-Jabr w-al-Myabâbalah) (Knjiga izračunavanja integrala i jednačina) predstavlje kompilaciju pravila za rešavanje linearnih kvadratnih jednačina i problema geometrije i srazmera, dato je nešto više od 800 primera, od kojih su neke već ranije već upotrebljavali Neovavilonci. To je njegovo glavno delo, ali je nažalost, u arapskom originalu izgubljeno.

U dvanaestom veku preveo ga je na latinski Gerard Kremenonski. Ovo Al Horezmijevo delo upotrebljavalo se sve do šesnaestog veka kao glavni matematički udžbenik na evropskim univerzitetima, i zahvaljujući njemu, u Evropi je uvedena algebarska nauka, a zajedno sa njom i samo njeno ime.

Prevod ovog dela u XII veku na latinski jezik omogućio je vezu između velikih hinduističkih i arapskih matematičara i evropskih naučnika.

Grešla u naslovu donela je reč algebra.

Greška u pisanju imena autora dala je termin algoritam.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.