Apstrakcija

Apstrakcija

Apstrakcija (abstraction) je najmocnije sredstvo dostupno ljudskom intelektu.
Koncept apstrakcije podrazumeva ignorisanje svih svojstava subjekta koja nisu relevantna za tekuću svrhu sa ciljem koncentrisanja samo na ona koja to jesu.

Ona je osnova sistematičnog pristupa u razvoju softvera koji se ogleda u slojevitom rešavanju problema čime se minimizuje mogućnost greške.

Razlikuju se sledeće vrste apstrakcije:

  • FUNKCIONALNA APRSTRAKCIJA, odnosi se na razmišljanje o funkcionalnosti, od globalnih funkcija preko njihovih podfunkcija pa sve do elementarnih funkcija.
  • APSTRAKCIJA PODATAKA, odnosi se na razmišljanje o podacima pri čemu se ignoriše prezentacija i manipulacija njihovim sadržajem.
  • APSTRAKCIJA UPRAVLJANJA, odnosi se na razmišljanje o efektima bez navodjenja tačnog mehanizma koji obezbedjuje te efekte.

Prema ovome, softver je računarska apstrakcija nekog dela realnog sveta, korisnikov posao, gde su podaci apstrakcija statike tog posla, a njegova dinamika je apstrahovana kao programske operacije nad podacima unutar upravljačkih struktura programa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.