Datoteke

POJAM DATOTEKE
Pojam datoteke obuhvata sadržaj i atribute datoteke.
Sadržaj datoteke predstavljaju korisnički podaci.
Atributi datoteke predstavljaju npr. njena veličina ili vreme njenog nastanka. Atributi datoteke se čuvaju u deskriptoru datoteke.

ULOGA DATOTEKE
Datoteke su namenjene za trajno čuvanje podataka. Pristup ovim podacima se svodi na čitanje i pisanje sadržaja datoteka. Pre čitanja ili pisanja sadržaja datoteke, potrebno je omogućiti pristup podacima iz datoteke ( prebaciti iz masovne memorije u radnu memoriju deskriptor datoteke ). Zato čitanju i pisanju sadržaja datoteke obavezno prethodi njeno

* otvaranje radi pripreme zahtevanog pristupa podacima
* zatvaranje koje nastaje nakon otvaranja i pisanje sadržaja datoteke (tokom ove operacije se naprimer prebacuju deskriptor datoteke iz radne memorije u masovnu). Ovom operacijom se sačuvaju atributi i sadržaj datoteke i ujedno onemogući pristup podacima te datoteke sve do njenog ponovnog otvaranja.

Miroslav Hajduković - Operativni sistemi (problemi i struktura)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.