Instalacija Majkrosoft Windows XP operativnog sistema

Sistemski zahtevi

Da bi ste uspešno instalirali Windows XP operativni sistem na vaš računar, najpre vaš računar mora da zadovolji odredjene minimalne zahteve. Ovi zahtevi su propisani od strane Majkrosoft kompanije i sastoje se iz sledećeg:

 • Najpre “netehnički zahtevi”:
  • Na računaru mora da bude instaliran operativni sistem Windows 2000 Professional ili Windows Millennium Edition (Windows ME).
  • Na računaru mora da postoji logotip Designed for Windows 2000 ili Designed for Windows 2000/ME.
 • Kada je reč o tehničkim zahtevima, vaš sistem mora da zadovolji sledeće:
  • Memorija: Najmanje 64 MB (poželjno 128 MB ili više). Windows XP podržava najviše 4 GB memorije.
  • Procesor: Pentium na 233 MHz ili kompatibilan procesor.
  • Čvrsti disk: Disk kapaciteta 2 GB ili više s najmanje 650 MB raspoloživog slobodnog prostora.
  • VGA monitor
  • Tastatura
  • Miš ili kompatibilan pokazivački uređaj
  • CD ili DVD uređaj

Inače ovo su zvanične tehničke specifikacije koje su propisali stručnjaci Microsofta. Medjutim, nakon instalacije sistema sa svim preporučenim programima, otkrićete da je Windows XP zauzeo više od 650MB vašeg čvrstog diska, kao i da je za udoban rad potrebno više radne memorije. Tako da preporuka je da imate barem 128MB radne memorije, kao I čvrsti disk na kome postoji barem 2GB raspoloživog prostora.
U svakom slučaju ako niste sigurni da li je vaš računar kompatibilan sa Windowsom XP operativnim sistemom, nedoumicu ćete razrešiti kada pokrenete instalacioni program. Windows XP instalacioni program će automatski proveriti računarski sistem, i obavestiti vas ako postoji neki nekompatibilni uredjaj, kao i da li vaš sistem zadovoljava minimalne tehničke uslove za instalaciju.


Čista instalacija windows XP operativnog sistema

Pod ovim se podrazumeva da želite da instalirate Windows XP opertivni sistem na računar na kome ne postoji neki Windows operativni sistem, ili je računar nov pa na njemu još uvek nema operativnih sistema.
Naravno na ovaj način možete da instalirate Windows XP operativni sistem i ako ste već postojeći korisnik nekog Windows operativnog sistema ali želite da reinstalirate sistem (recimo da sredjujete vaš računar).
Ono što u svakom slučaju treba napomenuti, jeste da prilikom ovakve instalacije dolazi do brisanja kompletnog sadržaja particije čvrstog diska koju izaberete za instalaciju (u većini slučajeva je to “C:\” particija). Znači svi podaci koji su se nalazili na ovoj particiji će nakon instalacije biti izgubljeni, tako da ako želite da sačuvate vaše dokumente, parametre veze s Internetom, lozinke, adrese omiljenih Web lokacija, imena i adrese i snimljene poruke elektronske pošte, onda je dobra praksa da najpre pregledate detaljno ovu particiju čvrstog diska i napravite neophodne kopije pre nego što počnete.


Ubacite instalacioni kompakt disk Windows XPa u vaš CD/DVD uredjaj

Nakon što ovo uradite sačekajte malo i vidite šta se dešava. Postoje dve varijante.

Prva je da će se vaš sistem ponovo vratiti u stari Windows / tj. Vaš prethodni operativni sistem (ukoliko vršite reinstalaciju), ili se neće nista desiti (u slučaju da nemate operativni sistem).

Druga je da će se pokrenuti instalacioni programi sa kompakt diska koji ste ubacili, i možete usprešno početi sa instalacijom sistema.

Ukoliko se desilo to da ne možete pokrenuti instalacioni program, onda morate najpre da podesite BIOS parametre vašeg računara, tako da prvi uredjaj sa kojeg se pokreće operativni sistem bude upravo CD/DVD uredjaj u kome se nalazi instalacioni kompakt disk.


Podešavanje BIOS-a

Prilikom pokretanja računara potrebno je pritisniti taster del na vašoj tastaturi ukoliko imate desktop računar, ili neki od tastera koje je vaš proizvodjač laptop računara propisao za pokretanje BIOS programa (obično je to neki od F1~F12 tastera).

Kada pokrenete BIOS, potrebno je da nadjete opciju gde možete podesiti koji je vaš “first boot device” ili vaš “first boot drive”, gde možete podesiti odakle će se pokrenuti operativni sistem na vašem računaru. Pošto postoje različiti proizvodjači BIOS-a na sledećim slikama možete videti kako to izgleda na jednom od njih.

Najpre je potrebno pronaći deo u kome se podešavaju "boot" opcije, što možete videti na narednoj slici. Takodje tu možete videti da se CD rom uredjaj nalazi na trećem mestu, a nama je potrebno da on bude na prvom mestu.

bios1.jpg

Zatim je potrebno podesiti da se CD rom uredjaj nadje na prvom mestu.

bios2.jpg

I na kraju morate zapamtiti , tj. snimiti tako postavljene opcije.

bios3.jpg

Nakon što se pronašli potrebne opcije i promenili tako da se vaš operativni sistem pokreće sa CD/DVD uredjaja, restartovaćemo kompjuter i sačekati.


Instalacija

Nakon par sekundi, trebalo bi da na monitoru vidimo sledeću sliku

WindowsInstall01

Instalacija u ovom trenutku proverava konfiguraciju vašeg računara. Ovo može da potraje neko vreme, tako da malko strpljenja. Ako se nekim slučajem desi da se računar zamrzne u ovom koraku, onda nešto nije u redu sa računarom.
Nakon usprešne provere vašeg računara dočekaće vas sledeća slika

WindowsInstall02

Sada je potrebno malkice sačekati i eventualno posmatrati šta piše u statusnoj liniji. Primetićete da u jednom trenutku piše “Press F6 if you want to load additional SCSI/RAID driver”, tako da ako posedujete ovakve uredjaje, onda je ovo trenutak kada treba da prosledite disketu sa neophodnim drajverima za vaše uredjaje.


Nakon što su se učitali potrebni podaci dolazi sledeći korak, koji vidimo na slici

WindowsInstall03

Opcije koje su nam omogućene u ovom koraku su sledeće:

 • To set Windows XP now, press ENTER
 • To Repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R
 • To quit Setup without installing Windows XP, press F3

Znači ako želite da instalirate novi Windows XP operativni sistem, treba da pritisnete Enter taster. U suprotnom ako želite da prekinete započetu instalaciju to možete uraditi sa F3 tasterom. Takodje ovde nam je omogućena opcija popravke već postojeće Windows XP instalacije preko Recovery Console.


Sledeći korak jeste EULA.

WindowsInstall04

EULA ili End User Licence Agreement, jeste licenca koju je potrebno prihvatiti ukoliko želite da instalirate Windows XP operativni sistem. Poželjno je pročitati je (koristeći se Page Up i Page Down tasterima), i videti koja su vaša prava kao korisnika nakon instalacije Windows XP operativnog sistema. Takodje možete videti i koja su prava Majkrosofta, kao kompanije koja je proizvela Windows XP operativni sistem. U svakom slučaju da bi ste nastavili instalaciju morate prihvatiti licencu koju su vam ponudili, što možete uraditi pritiskom na F8 taster. Ukoliko se ne slažete sa navedenom licencom i ne želite da je prihvatite, to možete uraditi pritiskom na ESC taster, u kom slučaju će se prekinuti započeta instalacija.


Stvaranje particija

Sada dolazi momenat kada je potrebno da izaberete particiju čvrstog diska na kome će se instalirati Windows XP operativni sistem.
Šta je particija? Particiju možemo shvatiti kao deo jednog čvrstog diska. Naime, vi imate jedan čvrsti disk u računaru i njega je moguće podeliti na delove i samim tim olakšati upotrebu računara (na jednoj particiji možete imati operativni sistem, a na drugoj čuvati vaše podatke…)

Dakle , da krenemo sa stvaranjem particija.
Kao što vidite na slici imate mogućnost odabira 3 opcije.

WindowsInstall05
 • To set up Windows XP on the selected item, press Enter nudi instaliranje Windows XP operativnog sistema na čvrsti disk bez stvaranja particija. (što znači da će se iskoristiti ceo disk kao jedna particija).
 • To create a partition in the unpartitioned space, press C nudi stvaranje novih particija.
 • To delete the selected partiotion, press D nudi brisanje stvorene ( ili postojeće particije – u slučaju da radite reinstalaciju).

Mi trebamo opciju broj 2 stoga ćemo pritisnuti taster C i napraviti novu particiju.

WindowsInstall06

Nakon što smo pritisli taster C dolazimo do koraka kada moramo da definišemo veličinu particije na koju ćemo smestiti operativni sistem (Obratite pažnju da particija ne sme biti manja od 2GB). Na slici možemo videti koliko maksimalno možemo prostora da dodelimo novoj particiji, kao I obrnuto. Takodje u ovom koraku možemo da izdefinišemo više od jedne particije (tj. možemo da napravimo još jednu particiju na kojoj ćemo čuvati naše podatke).

Nakon ovoga, potrebno je da formatiramo novokreirane particije.

WindowsInstall07

U ovom koraku biramo Fajl sistem (FAT, NTFS) kao i način na koji ćemo izvršiti neophodno formatiranje (Quick, Regular). Preporuka je da izaberete NTFS fajl sistem, i da primenite Regular formatiranje particije.


Nakon uspešnog izbora particije (kreiranja i formatiranja) sada može zapoceti process instalacije samog Windows XP operativnog sistema. Na slici možemo videti da instalacioni program sada kopira neophodne podatke za početak instalacije.

WindowsInstall08

Nakog nekog vremena, kada se prekopiraju svi podaci, dolazi do restarta vašeg računara.


Pokretanje instalacije

Sada su ispunjeni svi neophodni uslovi za pokretanje instalacije. Naime na početku su najpre provereni svi delovi vašeg računara (konfiguracija), zatim su učitani svi neophodni drajveri za vaše uredjaje, izdefinisan je neophodan prostor na čvrstom disku, i na kraju prekopirani svi fajlovi potrebni za instalaciju. Sada nam ostaje da čekamo.

WindowsInstall09

Regional and Language Options

Nakon nekog vremena, dolazi do sledeće situacije, kada je potrabno da podesimo jezik i regionalne opcije.

WindowsInstall10

Regional Options
Najpre izaberite Customize gde možete podesiti jezik koji želite da koristite na vašem Windows XP operativnom sistemu. Ujedno ovde možete videti u zavisnosti od jezika kako izgledaju brojevi, decimalni znak, vreme i datum koji ćete koristiti.

WindowsInstall11

Languages

WindowsInstall12

Izaberite Details.

WindowsInstall13

Ovde najpre podešavate ulazni oblik vaše tastature (potrebno je podesiti ako želite da imate slova, tj karaktere kao što su š,č,ć,ж,љ…).

Nakon podešavanja svih opcija vezanih za jezike možemo kliknuti na OK ili Apply i nastaviti sa instalacijom (tj. Kliknuti na Next).


Name and Organization

Dolazite do dela kada započinje registracija Windows XP operativnog sistema. Najpre se od vas traži da unesete vaše ime,prezime kao i naziv firme(ukoliko posedujete istu, ako ne, možete ostaviti prazno).

WindowsInstall14

Product Key

Proces registracije se potom nastavlja, i sada se unosi Product Key.

WindowsInstall15

Product Key se obično nalazi na kutiji koju ste dobili, ili na papiru, ili na kompakt disku.
Potrebno je da prepišete te brojeve/slova u polja koja su vam ponudjena i naravno da kliknete opet na Next.

Ukoliko je Product key ispravan prelazite na sledeći korak, koji je ujedno i poslednji u procesu registracije vašeg Windows XP operativnog sistema.


Computer Name and Administrator Password

WindowsInstall16

Ovde najpre unosite Compute Name, tj Ime vašeg računara.
Ime koje je prikazano na slici je automatski izgenerisano i ono se može koristiti kao takvo kakvo jeste.
Međutim ako znate naziv svog računara, onda vam to može olakšati posao u mnogo čemu, recimo ako je vaš računara deo neke mreže računara, onda ćete mu mnogo lakše pristupiti sa neke udaljenje lokacije ako mu poznajete ime. Savet je da računar nazovete nekim smislenim imenom.

Zatim se dvaput unosi administratorska lozinka. Dva puta se unosi da bi ste bili sigurni da ste je ispravno uneli, I da je to lozinka koju ste hteli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.