Niti

Aktivnost procesa karakterise redosled u kome se izvrsavaju naredbe programa.
Ovaj redosled se naziv trag (trace) procesa.
Trag procesa moze da se prikaze kao NIT (THREAD) koja povezuje izvrsene naredbe u redosledu njihovih izvrsavanja.

Ako se za proces veze jedna nit, tada ona ima atribute procesa (znaci njegovo stanje i prioritet).

Ako se za proces veze jedna nit, onda je to posledica da proces odgovara izvrsavanju sekvencionalnog programa. Za sekvencionalni program se podrazumeva da se naredbe izvrsavaju jedna za drugom u unapred zadanom redosledu. Ovaj redosled izvrsavanja je zavistan saod obradjivanih podataka.

Ako se za proces veze vishe niti tada se stek, prioritet i stanje ne vezuju za proces nego za njegove niti.
Znaci svaka od niti procesa ima svoj stek, prioritet i svoje stanje kao i svoj deskriptor

primer: Editovanje teksta

Za editovanje teksta su vazne (izmedju ostalog) dve aktivnosti. Prva je posvecena korisniku, tj interakciji sa korisnikom, a druga je zaduzena za cuvanje unesenog teksta ( za periodicno smestanje unesenog teksta na masovnu memoriju radi sprecavanja njegovog gubljenja ).

U slucaju da je za editorski proces vezana jedna nit onda se pomenute aktivnosti desavaju sekvencijalno jedna za drugom. Znaci za dok korisnik unosi tekst nije moguce da se izvrsi snimanje teksta na masovnu memoriju i obrnuto, sto predstavlja ozbiljni nedostatak.

Ovo se moze otkloniti tako sto se za editorski proces veze vise niti. u ovom slucaju su potrebne 2 da bi se ove aktivnosti simultano obavljale.

Prioritetnijoj, hitnijoj niti se prepusta interakcija sa korisnikom, a manje prioritetnoj, pozadinskoj niti se prepusta cuvanje teksta.

Pod pretpostavkom da hitna nit ceka na interakciju sa korisnikom, pozadinska nit moze da bude aktivna sve dok korisnik ne pritisne taster i ne najavi pocetak interakcije sa korisnikom. Tada obradjivac prekida tj, desi se obrada odgovarajuceg prekida i obradjivac prekida prevodi hitnu nit u stanje spreman pa se procesor prekljucuje sa prekinute pozadinske niti na hitnu nit.
U toku svoje aktivnosti hitna nit obavi svoju interakciju sa korisnikom i vrati se u stanje ceka sto dovodi do prekljucivanja procesora na prekinutu pozadinsku nit.

Zahvaljujuci prekljucivanju procesora sa pozadinske niti na prioritetniju nit za interakciju sa korisnikom, u toku editovanja teksta nema perioda bez odziva.

Procesi sa vise istovremeno konkurentnih niti odgovaraju izvrsavanju konkurentnih programa

Miroslav Hajduković - Operativni sistemi (problemi i struktura)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.