O programskom jeziku C

Programski jezik C je viši programski jezik opšte namene. Razvio ga je Dennis Ritchie sedamdestih godina prošlog veka u Bell Telephone Laboratories, Inc.

Detaljan opis jezika dat je u knjizi Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: The C Programming Language, Prentice-Hall, 1978.

Sedamdesetih i osamdesetih godina jezik C se veoma brzo širio pa je American National Standard Institute (ANSI) pristupio njegovoj standardizaciji koja je završena 1989. godine. Novi standard uveo je značajne promene u pa se nakon svih uvedenih izmena jezik C od tada naziva ANSI-C. Novi standard jezika je opisan u knjizi Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: The C Programming Language, 2nd ed., Prentice-Hall, 1988.

Danas, gotovo svi moderni C-prevodioci implementiraju ANSI-C verziju jezika. ANSI standard usvojila je i Medunarodna organizacija za standarde (International Organisation for Standardization) 1990. godine (ISO C).

Konačan ANSI/ISO standard se naziva C90 standard. Godine 1999. ISO je prihvatio novi C standard koji uvodi manje dopune u C90 standard, a koji se naziva C99 standard.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.