Organizacija Datoteka

Datoteke se grupišu u skupove datoteka. Prirodno je da se datoteke sa podacima o studentima jedne godine istog odseka grupišu u jedan skup datoteka. Skupu datoteka pristaje naziv imenik, direktorijum (directory, folder).

Radi razlikovanja različitih imenika, svaki od njih ima svoje ime koje naravno bira korisnik. Za razliku od direktorijuma, imenicima su dovoljna jednodelna imena, koja samo ukazuju na sadržaj onog što on sadrži.

Razvrstavanjem datoteka u imenike nastaje hijerarhija tj hijerarhijska organizacija datoteka, u kojoj su na višem nivou hijerarhije imenici, a na nižem se nalaze datoteke, koje pripadaju ovim imenicima.

Ovakva hijerarhijska organizacija povlači za sobom i hijerarhijsko označavanje datoteka.

Hijerarhijsku oznaku ili putanju (path name) datoteke obrazuju ime imenika kome datoteka pripada i ime datoteke. Delove putanje obično razdvaja znak / ili znak \.

fakultet/odsek1/godina1.txt

(takodje treba napomenuti da je uobičajeno da se ime imenika završava znakom/ *fakultet/*)

Hijerarhijska organizacija imenika obično ima više nivoa, kada jedan imenik pored datoteka sadrži i druge imenike koji takodje mogu sadržati druge datoteke i imenike …

Na vrhu hijerarhije se obično nalazi root imenik tj. korenski imenik , koji obično nema ime. Pošto korenski imenik nema ime, njega obično označava znak / .

/fakultet/odsek1/godina.txt
predstavlja putanju do datoteke "godina.txt", koja se nalazi u imeniku odsek1, koji se nalazi na/u korenskom imeniku.

Hijerarhijska organizacija omogućava postojanje više imenika sa istim imenom, pod uslovom da oni pripadaju različitim imenicima.

Takodje zahvaljujući hijerarhijskoj organizaciji datoteka omogućeno je rukovanje celim imenicima. Na primer moguće je kopiranje celog imenika, odnosno kopiranje svih datoteka koje pripadaju tom imeniku i samog imenika.

Takodje treba napomenuti i apsolutnu putanju kad god je potrebno izbeći bilo kakav nesporazum u rukovanju datotekom (zbog mogućnosti postojanja datoteka i imenika sa istim imenom).
Ali ako postoji mogućnost odredjivanja nekog imenika kao radnog imenika (working directory) tada se njegova putanja podrazumeva i ne mora se navoditi. Radni imenik omogućava upotrebu relativnih putanja.

Miroslav Hajduković - Operativni sistemi (problemi i struktura)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.