Označavanje Datoteka

Svaka datoteka ima svoje ime (naziv) koje bira korisnik koji radi sa tom datotekom. Poželjno je da ime te datoteke ukazuje na:
- njen konkretan sadržaj
- na vrstu njenog sadržaja ( zbog lakše klasifikacije datoteka po njihovim sadržajima)

Zato su imena datoteka obično dvodelna, tako da prvi deo u nazivu datoteke označava ime (koje ukazuje na njen sadržaj) dok drugi deo označava vrstu tog sadržaja. Ova dva dela obično razdvaja tačka. Tako na primer
uputstva.txt

može da predstavlja ime datoteke koja sadrži podatke o nekim uputstvima za instalaciju nekog programa. Na to ukazuje prvi deo imena, dok nam drugi deo imena (txt) označava da se radi o tekstualnom fajlu.

Rukovanje datotekom obuhvata :
- rukovanje njenim sadržajem
- rukovanje njenim imenom

Tako na primer stvaranje datoteke podrazumeva da smo uneli sadržaj datoteke (znači zadavanje njenog sadržaja) ali isto tako i davanje imena toj datoteci.
Takodje izmena datoteke može da obuhvati ne samo rukovanje sadržajem već i promenu imena te datoteke.

Miroslav Hajduković - Operativni sistemi (problemi i struktura)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.