Slojeviti Operativni Sistem

Prethodno opisani moduli operativnog sistema formiraju hijerarhiju, sastavljenu od 5 slojeva. Svaki od slojeva je predodređen da sadrži jedan od modula operativnog sistema. Raspodelu modula po slojevima diktira pravilo koje nalaže da se iz svakog sloja pozivaju samo operacije uvedene u nižim slojevima hijerarhije. Primena pomenutog pravila dovodi do smeštanja modula za rukovanje procesima u sloj na vrhu hijerarhije. U prvi niži sloj dospeva modul za rukovanje datotekama, dok je sledeći niži sloj namenjen modulu za rukovanje radnom memorijom. Predposlednji sloj hijerarhije sadrži modul za rukovanje kontrolerima, a u poslednjem sloju nalazi se modul za rukovanje procesorom.

Svrha predstavljanja operativnog sistema kao hijerarhije slojeva je motivisana željom da se zadatak operativnog sistema raščlani na više jednostavnijih međusobno nezavisnih zadataka i zatim svaki od njih objasni zasebno. Iako je raslojavanje operativnog sistema u hijerarhiju slojeva moguće uspešno primeniti i
prilikom pravljenja operativnog sistema, u praksi se uglavnom sreću monolitni (monolithic) operativni sistemi. Monolitni operativni sistemi nemaju pravilnu strukturu kao slojeviti operativni sistemi, jer se sastoje od modula čija saradnja nije ograničena pravilima kao kod slojevitih operativnih sistema. To znači da se iz svakog od modula monolitnih operativnih sistema mogu slobodno pozivati operacije svih ostalih modula.

Miroslav Hajduković - Operativni sistemi (problemi i struktura)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.