Struktura i arhitektura računara - uvod

U ovom delu ćemo najpre razmatrati neke osnovne koncepte rada i strukture račuanra. u oviru toga se najpre definišu tipovi podataka ili informacija u računaru, i to instrukcije i operandi, daju funkcije modula računara, i to memorije, procesora, ulazno-izlaznih uredjaja i magistrale i prikazuje osnovna struktura računara.
Potom se definišu faze izvršavanja same instrukcije.
Na kraju se definišu elementi arhitekture i organizacije računara.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.