Struktura Operativnog Sistema

Unutrasnji izgled ili struktura operativnog sistema se moze lakse sagledati ako se zauzme stanoviste da je zadatak operativnog sistema da
upravlja FIZICKIM delovima
upravlja LOGICKIM delovima

Fizicki delovi racunara obuhvataju PROCESOR, KONTROLERE, i RADNU MEMORIJU.
Logicki delovi racunara obuhvataju PROCESE i DATOTEKE.

Sledi da se operativni sistem, tacnije njegovo jezgro KERNEL sastoji od modula koji su namenjeni rukovanjem ovig "delova":

  • Modul za rukovanje PROCESOROM,
  • Modul za rukovanje KONTROLERIMA,
  • Modul za rukovanje RADNOM MEMORIJOM,
  • Modul za rukovanje DATOTEKAMA i
  • Modul za rukovanje PROCESIMA.

Miroslav Hajduković - Operativni sistemi (problemi i struktura)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.